معرفی شرکت

شرکت نانو محیط زیست چکاوک (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 61382 در اردیبهشت سال 1396 همراه با تیمی متخصص و متعد فعالیت های خود در زمینه محیط زیست را شروع کرده است. این مجموعه قصد دارد با انجام پروژه هایی در سه محور اصلی محیط زیست شامل تنوع زیستی، آمایش سرزمین و کنترل آلودگی های محیط زیست خدمتی در جهت حفظ و نجات محیط زیست و منابع طبیعی کشورمان داشته باشد.