خدمات

طبیعت سالم، زندگی سالم، اندیشه سالم

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی ساخت اسکلت و تاکسیدرمی حیوانات

موسسه آوای طبیعت زاگرس در نظر دارد دوره ای در خصوص ساخت اسکلت و تاکسیدرمی حیوانات به مدت ۱۰ جلسه برگزار کند

انتشار کتاب گاندو

گاندو، تمساح پوزه کوتاه مردابی ایران، خزنده ایست عظیم الجثه و در عین حال خجالتی، که غربی ترین نقطه پراکنش را در آسیا، در رودخانه های سرباز و باهو کلات استان سیستان و بلوچستان دارد.

سامانه فروش محصولات